VKK TALLINNA PAE GÜMNAASIUMIS

 

EESMÄRGID:

 • Äratada huvi eesti keele vastu.
 • Õpetada kuulama ja tajuma eesti keele kõla.
 • Kujundada eesti keelele omast hääldust.
 • Õpetada eesti keele sõnu ja väljendeid.
 • Julgustada õpitud sõnu ja fraase kasutama, kujundada valmidust eesti keeles suhtlemiseks.
 • Kaasata  lapsevanemaid, süvendades arusaamist vajadusest toetada lapse keeleõpinguid.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED:

 • Keeleõpetus peab olema mänguline, vaheldusrikas ja köitev.
 • Keeleõppe korraldamisel tuleb arvestada laste igapäevast eesti keeles suhtlemise võimalust.
 • Keeleõpet viiakse läbi mitmesugustes tegevustes: liikumine, laulmine, käeline tegevus, igapäevatoimingud.
 • Õppeprotsessis lähtutakse LAK-õppe metoodikast ja põhimõttest “Üks õpetaja – üks keel”.

KEELEKÜMBLUSE METOODIKA EESMÄRGID:

 • Keelekümblusmetoodikas on oluline, et õpe vastaks laste ealisele arengule ja kultuuritraditsioonidele.
 • Keelekümbluse eesmärgiks on toimiv mitmekeelsus, mis on oluline mitmekultuurilises ühiskonnas.
 • Tagada emakeele valdamine eakohasel tasemel.
 • Anda vajalikud teadmised ja oskused nii emakeeles kui ka kümbluskeeles.

PÕHIMÕTTED:

 • Üks inimene – üks keel (õpetaja räägib ainult eesti keeles).
 • Kümbluskeel on õpetaja emakeel või valdab ta seda kõrgtasemel.
 • Keelt õpitakse loomulikes olukordades.
 • Keeleõpe viiakse läbi mängulises vormis.
 • Lapsi ei sunnita, vaid innustatakse ja julgustatakse kõnelema.

LAK-õppe nädal Tallinna Pae Gümnaasiumis

14.04.2014-16.04.2014 Tallinna Pae Gümnaasiumis toimub traditsiooniline LAK-õppe nädal, mis toimub SA Innove LAK kuu raames. Detailse ürituse kavaga saab tutvuda SIIN